ROUTER WIFI LINKSYS E1200

699.000 đ

Thiết bị mạng Linksys E1200 Wireless

- Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz 
- Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n 
- Tốc độ 2.4GHz: 300Mbps

Khách hàng bình luận

Thẻ sản phẩm


TOP